Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Ehance B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86398261, van toepassing. Download onze Algemene Voorwaarden (PDF) hier.